Loading

CID - centre d'innovation et de design au grand-hornu

Di Emidio Massimo - Communication Coordinator

82, rue Sainte-Louise
B-7301 Hornu
32 65 61 38 87
www.cid-grand-hornu.be
Massimo.Di_emidio@hainaut.be

Marie Pok - Director


marie.pok@grand-hornu.be


Programmatie 2020

From 01/01/2020 to 31/12/2020

Naast het behoud en de opwaardering van het industriële erfgoed van Grand-Hornu, worden er in het kader van het CID tussen de 3 en 4 tentoonstellingen per jaar georganiseerd. Thematische tentoonstellingen behandelen actuele onderwerpen die de culturele en sociale fenomenen weerspiegelen die in het werk en onderzoek van nationale en internationale ontwerpers of architecten te zien zijn. Het CID besteedt bijzondere aandacht aan de ontwerpers van de Federatie Wallonië-Brussel, wanneer hun acties relevant zijn voor het thema. Daarnaast worden er ook monografische tentoonstellingen georganiseerd om een unieke en verdienstelijke praktijk onder de aandacht te brengen. De ontwerpers van de Federatie Wallonië-Brussel hebben altijd een prominente plaats gehad in dit programma. De 21e eeuw ondergaat vele omwentelingen. Op alle niveaus. Politiek, economisch, demografisch, sociaal, menselijk, cultureel, klimatologisch. De wereld kraakt, de maatschappij verandert. Als uitdrukking van de industrie en het menselijk denken weerspiegelt design onze levensstijl en zorgen. Het culturele belang ervan is gelegen in het feit dat het een samenleving op een bepaald moment onthult. Net als de archeologie weerspiegelt design de gewoonten en gebruiken, overtuigingen, technieken, veroveringen en de dagelijkse strijd van een beschaving. Als waarnemer van de veranderingen in de geglobaliseerde wereld aan het begin van het derde millennium richt het CID haar aandacht op design dat zich richt op de problemen van zijn tijd. Verschillende assen staan centraal in de thema's van de tentoonstellingen: leefmilieu, vooruitziendheid en unieke praktijken.