Loading

CID - centre d'innovation et de design au grand-hornu

Di Emidio Massimo - Communication Coordinator

82, rue Sainte-Louise
B-7301 Hornu
32 65 61 38 87
www.cid-grand-hornu.be
Massimo.Di_emidio@hainaut.be

Marie Pok - Director


marie.pok@grand-hornu.be


Grand-­‐Hornu Images wordt het CID – centrum voor innovatie en design in Grand-­‐Hornu

Volgens zijn huidige statuten heeft “Grand-­‐Hornu Images tot doel de herwaardering, de restauratie en het beheer van de historische site van Grand-­‐Hornu, erfgoed van de provincie Henegouwen. Dat beheer gebeurt door het oprichten van een pijler voor culturele, toeristische, economische, en toekomstgerichte ontwikkeling. De vereniging tracht de cultuur te bevorderen zowel op artistiek, technisch als sociaal vlak, en de uitstraling ervan doorheen de provincie Henegouwen te bevorderen. Ze geeft steun aan creatie en aan productie.” Op het ogenblik van de stichting, in 1984, omvatte het sociale opzet van Grand-­‐Hornu Images een grote deel andere domeinen zoals de film-­‐ en audiovisuele productie, informatica en theater, urbanisme, nieuwe technologieën en zelfs de muziek. Het doel van de vereniging, met name nieuw leven te brengen in de oude mijnsite, was op dat moment erg breed. Ze was het resultaat van de visie van een eerste denkgroep die begin jaren '80 bestond uit Claude Ollinger, Jean-­‐François Escarmelle, Laurent Busine, Claude Durieux en Françoise Foulon. Sinds zijn oprichting heeft Grand-­‐Hornu Images meer dan 80 tentoonstellingen en culturele evenementen georganiseerd waaronder aanvankelijk zeer diverse tentoonstellingen zoals bijvoorbeeld “The Morgue” van Andres Serrano, “Jules Verne”, “La Terre vue du ciel” van Yann Arthus Bertrand, “La main de l’homme” van fotograaf Sebastiao Salgado. Spektakels en concerten werden georganiseerd in Grand-­‐Hornu in samenwerking met le Manège Maubeuge in het kader van de “Inattendus”. Onder directie van Françoise Foulon evolueerde in de loop der jaren de programmering van Grand-­‐Hornu Images al vlug in de richting van design, een culturele materie die toen in volle ontwikkeling was, zowel in de media als op het institutionele vlak. Na de sluiting van het designcenter van Brussel in 1985, bestond er in België, met uitzondering van het Design Museum van Gent, geen plek meer die gewijd was aan hedendaags design. De programmatie van Grand-­‐Hornu Images vulde dus een lacune in het Belgisch landschap. Omdat bovendien in de jaren '90 de Franstalige Gemeenschap van België op de site van Grand-­‐ Hornu zijn museum voor hedendaagse kunsten (het MAC's) wou installeren, liet Grand-­‐Hornu Images definitief de disciplines foto en digitaal beeld vallen om zijn engagement op het vlak van design en de toegepaste kunst te onderstrepen. Op 1 december 2014 wordt Grand-­‐Hornu Images dus het CID – centrum voor innovatie en design van Grand-­‐Hornu. Het principe van vernieuwing bestaat erin een totale ommekeer te veroorzaken wat normen, gebruikelijke denkpatronen en handelen betreft. Door zijn keuzes wil het CID de burger ertoe brengen zijn weerstand te doorbreken ten opzichte van wat hem niet vertrouwd , zelfs onbekend in de oren klinkt en te overschrijden wat Raymond Loewy, industrieel designer, de “schokdrempel” noemt. Die aanpak is niets anders dan een oproep open te staan voor de/het Andere. Concreet betekent dat dat het CID hedendaags design wilt promoten door middel van tentoonstellingen en mediatie activiteiten die vernieuwing, experimenteel onderzoek, de opkomst van nieuwe thema’s en nieuwe horizonten in de designsector, de architectuur en de grafische kunst voor het voetlicht plaatsen. Door de diversiteit te tonen van al deze ontwerpdomeinen, sensibiliseert het CID het publiek voor een cultuur van design en architectuur. Het stelt vragen, bestudeert en geeft uitleg over die cultuur en dit in samenspraak met de ontwerpers, met de onderzoekers, maar ook met de burgers.