Loading

museum van mariemont

Mélanie Thiry - Communication Coordinator

100, chaussée de Mariemont
B-7140 Morlanwelz
+32 64 21 21 93
www.musee-mariemont.be
melanie.thiry@musee-mariemont.be

Alice Herman - Communication Director

Tél. +32 64 27 36 91
alice.herman@musee-mariemont.be


De fresco's van Boscoreale binnenkort terug in het Koninklijk Museum van Mariemont

From 13/06/2020

De fresco’s van Boscoreale werden sinds 2016 gerestaureerd. De acht panelen, dichtbij Pompeͯ ontdekt tussen 1899 en 1902, worden in de herfst 2020 opnieuw geͯntegreerd in het Koninklijk Museum van Mariemont. Het Fonds Baillet Latour heeft als taak het aanmoedigen en stimuleren van menselijke uitmuntendheid in België, in een nauwgezette benadering maar open voor maatschappelijke evoluties. Sinds 2000 wil het bijdragen aan de restauratie van plaatsen en kunstwerken van groot wetenschappelijk belang op artistiek en cultureel niveau. Het Fonds heeft besloten haar benadering te optimaliseren door een oproep toe te vertrouwen aan de Koning Boudewijnstichting. Het is in die context dat de fresco’s die bewaard worden in het Koninklijk Museum van Mariemont in 2015 werden geselecteerd door het Fonds om te kunnen genieten van een mecenaat voor restauratie tot een bedrag van 350.000 euro. Deze financiële steun, die even belangrijk als uitzonderlijk is, was een belangrijke wending in de uitvoering van een restauratieproject dat het Koninklijk Museum van Mariemont al vele jaren wilde laten uitvoeren.

Boscoreale-Soissons-1(c)Mariemont.jpg.jpg
Boscoreale Soissons © Koninklijk Museum van Mariemont


Boscoreale-Soissons-2(c)Mariemont.jpg.jpg
Boscoreale Soissons © Koninklijk Museum van Mariemont


Boscoreale-Soissons-4(c)Mariemont.jpg.jpg
Boscoreale Soissons, 4 © Koninklijk Museum van Mariemont