Loading

théâtre van luik - grootste theatre van wallonie

Marjorie Gilen - Communication Coordinator

16, place du 20 aoͻt
B-4000 Liège
32 4 344 71 78
www.theatredeliege.be
m.gilen@theatredeliege.be

Serge Rangoni - Director

Tél. 32 4 342 00 00
p.thys@theatredeliege.be


Architecture by Pierre Hebbelinck & Pierre de Wit + Jean Prouvé (Vitra)

- CPI : 22/09/2016

Renovatie van het gebouw van de Société Libre d’Émulation door Pierre Hebbelinck & Pierre de Wit en verhuizing van de Place de l’Yser tot la Place du 20- AoÍ»t. In 2002 werd het idee gelanceerd dat het ThéÍ¢tre de la Place de gebouwen van La Société libre d'Emulation zou innemen. Deze instelling werd in 1779 opgericht met als roeping de Kunsten, Letteren en Wetenschap te stimuleren. Het gebouw is gelegen in het centrum van de stad, tegenover de Universiteit van Luik. Haar lokalen zijn in 1914 verwoest door een brand en maken in 1939 plaats voor een gebouw dat werd gerealiseerd door Julien Koening en vandaag gedeeltelijk geklasseerd is. Het zijn de Luikse architecten Pierre Hebbelinck en Pierre de Wit, die onder andere ook het Museum voor Hedendaagse Kunsten van Grand-Hornu (MAC’s), het ThéÍ¢tre du Manège in Bergen of ook nog de restauratie van de oude Vleeshalle in Luik hebben gerealiseerd, die werden aangeduid als auteurs van het project en een volledige opdracht hebben gekregen op gebied van architectuur, engineering, scenografie en akoestiek. Het project laat zich opmerken door het hergebruik van het bestaande gebouw en de uitbreiding van de plaatsen om het theater te verwelkomen in een prestigieus en aangepast kader. L'Emulation leent er zich toe een multidisciplinair werktuig te worden in dienst van creatie en het onthaal van theater, choreografie en muziek. De ruimtes bieden een technische waaier en comfort dat tot vandaag onbestaande was in Place de l’Yser dat het ThéÍ¢tre de la Place gedurende haast vijfendertig jaar heeft onthaald. Het complex beschikt over een grote zaal (557plaatsen) en een kleine zaal (145 plaatsen), een tentoonstellingsruimte voor beeldende kunsten, een repetitiezaal en nieuwe onthaalfaciliteiten (restaurant, bar, boekenwinkel). In totaal omvat de oppervlakte 7800 m2. De naai ateliers alsook de reserve voor de kostuums zijn geͯntegreerd in het gebouw, terwijl de ateliers voor het bouwen van decors zijn verhuisd naar een nieuwe ruimte in Ans. De renovatie van het gebouw bedraagt 23 miljoen euro, waarvan 55 % wordt betaald door de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel, 16 % door het Waals Gewest, 10 % door de Provincie Luik en 19 % door de Stad Luik. Dat omvat een volledige ombouw van de places Cockerill en 20-AoÍ»t, en houdt ook de afbraak in van de oude installatie van het ThéÍ¢tre de la Place in Outremeuse en dus haar volledige herbestemming.