Loading

ART CALENDAR

 • belgian art nouveau -
  28/11/2019 > Launch van het eerste volume
  Op 28 november komt het eerste volume uit van een ensemble van vier wetenschappelijke werken die gewijd zijn aan Belgische Art nouveau doorheen de Decoratieve kunsten bij Éditions du Musée Horta, een wereldpremière. Dit ambitieuze project wil de blik op de productie in decoratieve kunsten in België aan het einde van de XIXe eeuw in de diepte en op lange termijn hernieuwen, naar aanleiding van de opkomst van Art nouveau. Dit programma van publicaties dat Belgian Art Nouveau Belge heet en zich inschrijft binnen de continuïteit van de tentoonstelling ‘Collection de collectionneurs’ in het Horta Museum in de lente 2019, wordt geleid in samenwerking met een hele reeks vorsers uit de wereld van musea en universiteiten in zowel België als het buitenland. Het eerste volume belicht, net als de drie andere volumes, een kleine groep kunstenaars uit die periode en bijt de spits af met de bekende Belgische architect en ontwerper Victor Horta.
  CONTACT : , tel : - mail : - URL : https://caracascom.com/nl/launch-van-het-eerste-volume/960.html

 • europaexpo - toutankhamon - liège-guillemins - https://www.europaexpo.be/
  18/05/2020 > 03/01/2021 - Tentoonstelling - Toetanchamon
  In het station Luik-Guillemins daalt u tot 3 januari 2021 af naar het graf van de jonge farao met een tragisch lot. Ontdek deze historische plek zoals de archeoloog Howard Carter ze bijna 100 jaar geleden vond. Deze tentoonstelling van Europa Expo is de meest ambitieuze tentoonstelling die in België ooit aan Toetanchamon gewijd werd! De unieke objecten, waarvan er een groot aantal in Egypte gemaakt zijn door de Supreme Council of Antiquities Replica Production Unit, laten de bezoekers een ronduit magisch moment beleven. Er werd geen enkel detail over het hoofd gezien. Van de producten voor de wandschilderingen, langs de schimmels op de muren van het graf, tot de schrijftechnieken die 33 eeuwen geleden in Egypte gebruikt werden ... De bezoekers worden ondergedompeld in het Oude Egypte dankzij de reproductie van een deel van het koninklijk paleis en een replica van de werkplaats van Thoetmosis, de officiële beeldhouwer van het rijk. Twee wereldpremières!
  CONTACT : Alain Mager, Gare TGV Liège-Guillemins, 4000, Liège, tel : 0475 71 53 35 - mail : alainmager@europaexpo.be - URL : https://caracascom.com/nl/tentoonstelling-toetanchamon/927.html

 • PEPIBRU | de brusselse co-working plek leider in de sector van audiovisuele creativiteit en digital - www.pepibru.be
  24/05/2020 > Pepibru opent ruimte voor co-working en past zich aan aan de nieuwe hygiënische voorschriften
  De sector van bedrijfscentra, die sinds een paar jaar in volle ontwikkeling is, loopt het risico een nieuw keerpunt te bereiken aan het einde van de lockdown. Kleine structuren en start-ups zijn in het bijzonder geraakt door de COVID-19 crisis, en dan vooral de audiovisuele sectoren en creatieve beroepen. Het zijn sectoren waar Pepibru al tien jaar in gespecialiseerd is. Geconfronteerd met deze veranderingen anticipeert Pepibru – via haar directeur Yvan Dassy en voorzitter Etienne-Jean Noël, – de toekomstige vereisten van de sector en breidt haar aanbod uit door een nieuwe co-working ruimte in te huldigen die haar huidige aanbod van individuele bureaus versterkt met formules op maat. Deze nieuwe ruimte wil het micro-bedrijven uit de sector mogelijk maken om te genieten van de infrastructuur en vooral, het netwerk, van bedrijven dat al aanwezig is in het culturele landschap. En dat alles aan een aantrekkelijk tarief, met verschillende flexibele formules, van één dag per week tot full-time 24/7, of een "pack" van 10 dagen. Een ideale omgeving om zijn / haar activiteit te (her)lanceren, terwijl men kan genieten van alle faciliteiten die door het centrum worden aangeboden.
  CONTACT : Yvan Dassy, Rue Bara 175, 1070, Bruxelles, tel : 02 560 21 11 - mail : info@pepibru.be - URL : https://caracascom.com/nl/pepibru-opent-ruimte-voor-co-working-en-past-zich-aan-aan-de-nieuwe-hygie-nische-voorschriften/1013.html

 • museum van mariemont - http://www.musee-mariemont.be
  26/05/2020 > 25/10/2020 - Tentoonstelling - Bye Bye Future! The Art of Time Travelling
  Het Koninklijk Museum van Mariemont stelt een tentoonstelling voor rond het thema tijd-ruimte in de kunst met als titel "Bye Bye Future! The Art of Time Travelling.” De tentoonstelling wil de fictie en artistieke productie onderzoeken rond de populaire fascinatie voor dit thema. Tegenwoordig gaan literatuur, beeldende kunst, film en actoren van de culturele industrie te rade bij zowel futurologen als verouderde toekomstbeloftes die zorgen voor een nostalgie van de toekomst, nostalgie naar een tijd die we nooit gekend hebben. Retrofuturisme, cyberpunk of steampunk…Deze versies van een alternatieve toekomst zijn eveneens tijdelijke herkadreringen die zowel kunnen zorgen voor een nostalgie naar een geïdealiseerd verleden, de angst voor een heden of onze angsten vertalen over de maatschappij van morgen. Dat concept van utopieën en dystopieën toont een verandering aan van belangrijke culturele en sociale paradigma’s zoals de industrialisatie aan de XIXe eeuw, de Europese heropbouw na de Tweede Wereldoorlog, de globalisatie, de komst van het internet of artificiële intelligentie. Hoe zijn dit discours en die afbeeldingen ontstaan? Hoe circuleren ze tussen wetenschap en kunst, in verschillende periodes en culturele sferen? Vooreerst de industrie te willen benadrukken van een globale cultuur, willen we de echo’s en bijzonderheden accenturen van Franstalige, Engelstalige en Japanse producties.
  CONTACT : Mélanie Thiry, 100, chaussée de Mariemont, B-7140, Morlanwelz, tel : +32 64 21 21 93 - mail : melanie.thiry@musee-mariemont.be - URL : https://caracascom.com/nl/tentoonstelling-bye-bye-future-the-art-of-time-travelling/965.html

 • museum van mariemont - http://www.musee-mariemont.be
  13/06/2020 > De fresco's van Boscoreale binnenkort terug in het Koninklijk Museum van Mariemont
  De fresco’s van Boscoreale werden sinds 2016 gerestaureerd. De acht panelen, dichtbij Pompeï ontdekt tussen 1899 en 1902, worden in de herfst 2020 opnieuw geïntegreerd in het Koninklijk Museum van Mariemont. Het Fonds Baillet Latour heeft als taak het aanmoedigen en stimuleren van menselijke uitmuntendheid in België, in een nauwgezette benadering maar open voor maatschappelijke evoluties. Sinds 2000 wil het bijdragen aan de restauratie van plaatsen en kunstwerken van groot wetenschappelijk belang op artistiek en cultureel niveau. Het Fonds heeft besloten haar benadering te optimaliseren door een oproep toe te vertrouwen aan de Koning Boudewijnstichting. Het is in die context dat de fresco’s die bewaard worden in het Koninklijk Museum van Mariemont in 2015 werden geselecteerd door het Fonds om te kunnen genieten van een mecenaat voor restauratie tot een bedrag van 350.000 euro. Deze financiële steun, die even belangrijk als uitzonderlijk is, was een belangrijke wending in de uitvoering van een restauratieproject dat het Koninklijk Museum van Mariemont al vele jaren wilde laten uitvoeren.
  CONTACT : Mélanie Thiry, 100, chaussée de Mariemont, B-7140, Morlanwelz, tel : +32 64 21 21 93 - mail : melanie.thiry@musee-mariemont.be - URL : https://caracascom.com/nl/de-fresco-s-van-boscoreale-binnenkort-terug-in-het-koninklijk-museum-van-mariemont/961.html

 • trinkhall museum - https://trinkhall.museum
  17/06/2020 > Opening van het Trinkhall museum (Luik)
  De architecturale renovatie en de museale heropening van de iconische Trink-Hall, het voormalige Madmusée en Madcafé, vindt plaats in het Parc d’Avroy in Luik en wordt in juni 2020 ingehuldigd. Rond 15 juni 2020 kan de stad Luik uitpakken met een nieuw museum, het Trinkhall museum. De renovatie van dit gebouw (en haar iconische café) in het hart van het Parc d’Avroy in het centrum van Luik, wordt ondersteund door de Fédération Wallonie-Bruxelles, de stad Luik (de bouwmeester), de vzw Créahm en het Waals Gewest. Haast 3000 kunstwerken die zijn gemaakt door mentaal gehandicapten tijdens workshops worden er bewaard, verspreid en voorgesteld aan het publiek.De tentoonstellingsruimtes die gewijd zijn aan de collectie omvatten 400 m2 op de eerste verdieping van het museum. Er zijn eveneens tijdelijke tentoonstellingsruimtes voorzien. De renovatie van dit gebouw werd toevertrouwd aan het architectenduo Aloys Beguin en Brigitte Massart. De renovatie en uitbreiding van het gebouw vertaalt zich naar een gedurfde, doorschijnende envelop die het oude gebouw uit de jaren 60 omgeeft in haar architecturale structuur. Het museum zal haar gebouw herintegreren en van naam veranderen. Deze naamsverandering komt voort uit de bevestiging van een identiteit en een nieuw tentoonstellingsprogramma. Het perspectief van de opening is de realisatie en het resultaat van een lang proces. Maar het biedt ook de gelegenheid om vragen te stellen en het museumproject te herzien.
  CONTACT : , Parc d'Avroy, 4000, Liège, tel : +32 4 222 32 95 - mail : info@trinkhall.museum - URL : https://caracascom.com/nl/opening-van-het-trinkhall-museum-luik/921.html

 • mudia, kunst op andere wijze - www.mudia.be
  02/07/2020 > Een Toulouse Lautrec versterkt het aanbod voor het nieuwe seizoen
  Op 2 juli 2020 huldigt MUDIA, dat sinds haar opening al meer dan 30.000 bezoekers heeft ontvangen, het nieuwe toeristische seizoen in met de komst van een belangrijk werk in haar collectie: een « Portrait d’une jeune femme » van Henri de Toulouse-Lautrec. Dit meesterwerk wordt geïntegreerd in zaal 3 van MUDIA die gewijd is aan impressionistische schilderkunst. Een andere schat die u kan ontdekking in deze uitzonderlijke collectie.
  CONTACT : Henrard Tanguy, Place de l'Esro, 6890, Redu, tel : - mail : th@mudia.be - URL : https://caracascom.com/nl/een-toulouse-lautrec-versterkt-het-aanbod-voor-het-nieuwe-seizoen/1021.html

 • musée horta | sint-gillis - http://www.hortamuseum.be
  02/07/2020 > Deel 2 - OPENING van de zaal voor de tekenaars
  In de lente van 2020 duikt het Hortamuseum in de eigenlijke creatie van kunstenaars en architecten aan het einde van de XIXe eeuw. Het museum stelt meer dan 80 tekeningen tentoon (waaronder 61 nooit eerder getoond): werken van William Morris, Henry van de Velde, Josef Hoffmann, Charles R. Mackintosh... Het gaat om projecten voor stoffen en behangpapier die een brede waaier vormen – haast een herbarium – van motieven en ornamenten. Alle stappen worden geïllustreerd: van de eerste potloodschets tot het uiteindelijke werk. Voor die gelegenheid opent het Hortamuseum definitief het tekenatelier van Victor Horta voor het publiek. De gelegenheid om er 60 ijzerwerken en mallen voor te stellen die zowel helpen om zijn manier van werken te begrijpen als de manier hoe hij ornament bewerkt. Een ruimte die met geduld werd gerestaureerd en ingericht om in het atelier van de meester van de Art nouveau te duiken!
  CONTACT : Benjamin Zurstrassen, Rue Américaine, 27, 1060, Bruxelles, tel : 32.494.32.06.56 - mail : B.zurstrassen@hortamuseum.be - URL : https://caracascom.com/nl/deel-2-opening-van-de-zaal-voor-de-tekenaars/1007.html

 • musée horta | sint-gillis - http://www.hortamuseum.be
  02/07/2020 > 27/09/2020 - Deel 1 - TENTOONSTELLING « Het Art nouveau ornament »
  In de lente van 2020 duikt het Hortamuseum in de eigenlijke creatie van kunstenaars en architecten aan het einde van de XIXe eeuw. Het museum stelt meer dan 80 tekeningen tentoon (waaronder 61 nooit eerder getoond): werken van William Morris, Henry van de Velde, Josef Hoffmann, Charles R. Mackintosh... Het gaat om projecten voor stoffen en behangpapier die een brede waaier vormen – haast een herbarium – van motieven en ornamenten. Alle stappen worden geïllustreerd: van de eerste potloodschets tot het uiteindelijke werk. Voor die gelegenheid opent het Hortamuseum definitief het tekenatelier van Victor Horta voor het publiek. De gelegenheid om er 60 ijzerwerken en mallen voor te stellen die zowel helpen om zijn manier van werken te begrijpen als de manier hoe hij ornament bewerkt. Een ruimte die met geduld werd gerestaureerd en ingericht om in het atelier van de meester van de Art nouveau te duiken!
  CONTACT : Benjamin Zurstrassen, Rue Américaine, 27, 1060, Bruxelles, tel : 32.494.32.06.56 - mail : B.zurstrassen@hortamuseum.be - URL : https://caracascom.com/nl/deel-1-tentoonstelling-het-art-nouveau-ornament/1008.html

 • musée horta | sint-gillis - http://www.hortamuseum.be
  02/07/2020 > 27/09/2020 - Evenement - Ateliergeheimen, het Art nouveau ornament : tentoonstelling en opening
  Vanaf 2 juli 2020 duikt het Horta Museum in de eigenlijke creatie van kunstenaars en architecten aan het einde van de XIXe eeuw. Het museum stelt meer dan 80 tekeningen tentoon (waaronder 61 nooit eerder getoond): werken van William Morris, Henry van de Velde, Josef Hoffmann, Charles R. Mackintosh... Het gaat om projecten voor stoffen en behangpapier die een brede waaier vormen – haast een herbarium – van motieven en ornamenten. Alle stappen worden geïllustreerd: van de eerste potloodschets tot het uiteindelijke werk. Voor die gelegenheid opent het Horta Museum definitief het tekenatelier van Victor Horta voor het publiek. De gelegenheid om er 60 ijzerwerken en mallen voor te stellen die zowel helpen om zijn manier van werken te begrijpen als de manier hoe hij ornament bewerkt. Een ruimte die met geduld werd gerestaureerd en ingericht om in het atelier van de meester van de Art nouveau te duiken!
  CONTACT : Benjamin Zurstrassen, Rue Américaine, 27, 1060, Bruxelles, tel : 32.494.32.06.56 - mail : B.zurstrassen@hortamuseum.be - URL : https://caracascom.com/nl/evenement-ateliergeheimen-het-art-nouveau-ornament-tentoonstelling-en-opening/1012.html

 • musée en plein air - sart tilman - www.museepla.uliege.be
  10/07/2020 > 5 wandelroutes met kunst, natuur en architectuur
  Het openluchtmuseum van Sart Tilman, in Luik, geeft een kaart en een brochure met thematische wandelingen uit om dit erfgoed van Luik te ontdekken of te herontdekken, een verbazingwekkende mix van hedendaagse kunst, natuur en architectuur... Een idee voor een uitstapje met familie of vrienden voor deze zomer.
  CONTACT : Collas Christophe, Rond-point Simone David-Constant, 4000, Liège, tel : +32 (0) 43 66 21 09 - mail : musee.pleinair@uliege.be - URL : https://caracascom.com/nl/5-wandelroutes-met-kunst-natuur-en-architectuur/1056.html

 • art public liège -
  01/08/2020 > 30/10/2020 - Art public palmt de stad Luik in tijdens de zomer 2020
  Voor haar vierde editie nodigt de triënnale Art Public 18 kunstenaars uit om van 1 augustus mei tot 30 oktober de Vurige Stede in te palmen. Deze nieuwe editie – die wordt geleid door drie instanties - Commission des Arts de Wallonie, Ville de Liège en Province de Liège – geniet op een buitengewone wijze van een belangrijke steun van Luikse privé mecenassen. Met : Charlotte Beaudry – Baloji – Marcel Berlanger - Blancbec - Claude Cattelain - Michael Dans - Alain De Clerck – DSCTHK- Maëlle Dufour - Emmanuel Dundic - Arnaud Eubelen - Eva Evrard - Emilio Lopez Menchero - Adrien Lucca - Pol Pierart - Adèle Renault - Adrien Tirtiaux - Laurent Trezegnies.
  CONTACT : Dominique Navet, tel : 081 32 13 95 - mail : commissiondesarts@wallonie.be - URL : https://caracascom.com/nl/art-public-palmt-de-stad-luik-in-tijdens-de-zomer-2020/1022.html

 • jean-luc petit - rentrée 2020 -
  28/08/2020 > 06/09/2020 - En Piste!
  CONTACT : Jean-Luc Petit, tel : - mail : jeanlucpetit@proximus.be - URL : https://caracascom.com/nl/en-piste/1072.html

 • artcurial - www.artcurial.com
  03/09/2020 > 18/09/2020 - Exhibition in Brussels
  Artcurial trekt deze zomer ook naar Knokke en vindt onderdak in de ruimte van Maurice Verbaet aan de dijk. A Summer Exhibition is een dialoog van een twintigtal kunstenaars van de internationale, hedendaagse scene. De tentoonstelling krijgt een vervolg in september in het bureau van Artcurial in Brussel. De tentoongestelde Kunstenaars: Gilles Aillaud, Arpaïs Du Bois, Evelyne Axell, Georg Baselitz, Louise Bourgeois, Pol Bury, Tony Cragg, Jean Degottex, Tracey Emin, Jean Fautrier, Sam Francis, Gilbert & Georg, Guardi Francesco, Keith Haring, Hans Hartung, Romuald Hazoumè, Hergé, Yves Klein, Walter Leblanc, Mode Muntu, Claudio Parmiggiani, Richard Pettibone, Emmanuel Proweller, Robert Rauschenberg, Robin Rhode, Amadou Sanago, Martin Szekely, Andy Warhol, Tom Wesselman, Wols
  CONTACT : Vinciane De Traux, 5, avenue Franklin Roosevelt, B-1050, Bruxelles - Brussel, tel : 32 2 644 98 44 - mail : vdetraux@artcurial.com - URL : https://caracascom.com/nl/exhibition-in-brussels/1054.html

 • museum van mariemont - http://www.musee-mariemont.be
  05/09/2020 > 04/12/2020 - Made In Belgium : Belgische Industriëlen in Egypte
  TENTOONSTELLING VAN 05 SEPTEMBER TOT 04 DECEMBER 2020 - TENTOONSTELLING VAN HET KONINKLIJK MUSEUM VAN MARIEMONT, TE ONTDEKKEN OP DE SITE VAN BOIS-DU-LUC, IN HET MUSEUM VOOR MIJNBOUW EN DUURZAME ONTWIKKELING. De tentoonstelling stelt een presentatie voor van Belgische maatschappijen die onze geheugen hebben gemarkeerd en die aan de industriële modernisering van Egypte hebben gewerkt. Worden hier voorgesteld de Belgische knowhow, bijzonder regionaal; de grote innovaties die de Belgische industriële expansie helpen en de ontwikkeling van de Belgische openbare Egyptologische collecties. In de 19e eeuw was België één van de grootste industrielanden van Europa. Haar knowhow werd over de hele wereld geëxporteerd en er waren talloze projecten in Zuid- Amerika, China en zelfs Egypte! Van bruggen tot hevels, trams en locomotieven, de Belgen droegen actief bij tot de modernisering van Egypte. Deze bouwwerven maken deel uit van de Belgische industriële expansie en doen onze bedrijven de geschiedenis ingaan: Usines et Fonderies de Baume & Marpent, de Compagnie Centrale de Construction, de Forges, de Usines et Fonderies de Haine-Saint-Pierre... zijn allemaal namen die deel uitmaken van de geschiedenis en het collectieve geheugen van de Centrumregio. De tentoonstelling van het Koninklijk Museum van Mariemont heeft tot doel de banden tussen de industrie en de collectie van 1830 tot 1952, aan de vooravond van de Egyptische onafhankelijkheid, in de verf te zetten. De focus zal liggen op technische bekwaamheid door middel van de tentoonstelling van originele plannen van het bedrijf Baume et Marpent, ware technologische en artistieke juweeltjes. Dit bedrijf stond aan de wieg van de bouw van de beroemde Nijlbruggen en verspreidde zijn kennis over de hele Nijlvallei, van noord naar zuid en tot aan het Suezkanaal. Een tweede aspect van deze faraonisch-Belgische bouwwerven zal worden belicht: hun impact op de museumwereld. De verschillende bouwplaatsen zijn een gelegenheid voor de industriëlen - bazen, ingenieurs en voormannen - om de Nijlvallei en zijn formidabele erfgoed te ontdekken. Sommigen zullen niet aarzelen om een groot aantal archeologische voorwerpen terug te brengen, van de meest bescheiden tot de meest kolossale, die vandaag de dag de kern vormen van de Belgische openbare Egyptologische collecties.
  CONTACT : Mélanie Thiry, 100, chaussée de Mariemont, B-7140, Morlanwelz, tel : +32 64 21 21 93 - mail : melanie.thiry@musee-mariemont.be - URL : https://caracascom.com/nl/made-in-belgium-belgische-industrielen-in-egypte/1061.html

 • brussels design september 2020 is confirmed - http://www.designseptember.be
  10/09/2020 > 30/09/2020 - ​Brussels Design September 2020 is confirmed
  Brussels Design September 2020 is confirmed! Nieuwe codes, nieuwe strategie. Gezien de bijzondere omstandigheden van deze editie willen de organisatoren van Brussel Design September het festival op een andere manier aanpakken. Deze nieuwe keuzes zijn belangrijk om de huidige sanitaire omstandigheden te respecteren, maar ook om radicaal te evolueren naar een nieuw voorstel van waarden. Het Brussels Design September team is ervan overtuigd dat de quarantaine de gewoontes en onze kijk op de wereld heeft veranderd. Een moment van restricties en samenzijn met het gezin, in het belang van de gezondheid, heeft een persoonlijke reflectie gestimuleerd die van invloed is op de waarden waaraan iedereen nu prioriteit wil geven. Het huidige moment lijkt dan ook zeer goed gekozen om nieuwe codes voor te stellen die gericht zijn op waarden als verantwoorde consumptie, voorrang voor nabijheid, een nieuwe organisatie van het reizen, een herinterpretatie van de rol van objecten en dus een andere lezing van wat essentieel, noodzakelijk of nutteloos is.
  CONTACT : Elizabeth Djamdjiev, tel : +32 473 843 923 / +32 2 349 35 57 - mail : eli@designseptember.be - URL : https://caracascom.com/nl/brussels-design-september-2020-is-confirmed/695.html

 • brussels design september 2020 is confirmed - http://www.designseptember.be
  10/09/2020 > 30/09/2020 - See U, an ecosystem playing host to over 100 project leaders
  DE GROOTSTE TIJDELIJKE BEZETTING VAN BELGIE. Gelegen in het hart van Elsene, See U is vandaag de grootste tijdelijke bezetting van België, synoniem van sociale en duurzame innovatie, leren en experimenteren.IN HET HART VAN ELSENESee U neemt plaats op een site van 45 000 m2 die de voormalige Fritz Toussaintkazerne is te Elsene. MEER DANS 100 PROJECTDRAGERS. See U brengt een gemeenschap samen van meer dan 100 projectdragers die dagelijks een nieuw leven inblazen op de site. Het zijn projecten uit de associatieve, economische, culturele, academische of educatieve wereld. IN AFWACHTING VAN USQUARE. See U is de overgangsfase van het project Usquare.brussels die als gemeenschappelijke doel hebben om deze historische site open te maken voor de buurt.
  CONTACT : Elizabeth Djamdjiev, tel : +32 473 843 923 / +32 2 349 35 57 - mail : eli@designseptember.be - URL : https://caracascom.com/nl/see-u-an-ecosystem-playing-host-to-over-100-project-leaders/1058.html

 • BIP | biennale de l’image possible - www.bip-liege.org
  16/09/2020 > 24/10/2020 - Les Brasseurs - Be Like A Mangrove She Said (Katrin Ströbel) et Jot Fau (Vitrine Jeune Artiste)
  BE LIKE A MANGROVE SHE SAID-Katrin Ströbel Explorant la complexité des différentes strates constitutives d’un territoire, Katrin Ströbel propose une relecture intersectionnelle et critique de nos environnements quotidiens. Son oeuvre prend racine dans les théories queer, féministes et postcolonialistes, et révèle les systèmes de domination des corps dans leur relation à l’espace urbain. Elle entre-mêle photographies, performances et installations in-situ, mais c’est avant tout le dessin qui est à l’origine de ses projets : à la fois acte de création intime et solitaire et outil de recherche et de réflexion, le geste graphique lui permet d’éprouver une incarnation physique de ses sujets. Le détournement d’archives photographiques, les jeux d’invertions des rapports de forces et leur recontextualisation souligne la subjectivité permanente de nos perceptions. La norme familière dévoile alors ses mécanismes de contrôle. Vitrine Jeunes Artiste La Vitrine Jeune Artiste est une plateforme d’expérimentation et de visibilité dédiée à la jeune création contemporaine. Jot Fau- de banales restrictions affectives Explorant les sédiments d’existences passées ou possibles, en devenir, inabouties, l’oeuvre de Jot Fau s’épanouit dans les matières textiles. Mues de cuir, citadelles de laine et de soie, armures de velours, ses piècessont des territoires sans âges.
  CONTACT : Anja Bücherl, tel : +32 (0) 4 220 88 82 - mail : buecherl@chiroux.be - URL : https://caracascom.com/nl/les-brasseurs-be-like-a-mangrove-she-said-katrin-strobel-et-jot-fau-vitrine-jeune-artiste/1068.html

 • esther verhaeghe art concepts - www.estherverhaeghe.com
  18/09/2020 > 20/10/2020 - Martin Streit - Blurred Life
  It’s the 3rd time that Esther Verhaeghe art concepts invites Martin Streit to exhibit in its Brussels gallery space at 33, rue Simonis. In this upcoming solo exhibition « Blurred Life » Streit will show around 30 new photographic works from his New Zealand ( and other) series along side to new painting and drawing works. Martin Streit was born in Koblenz in 1964 and lives and works in Cologne, Germany. 1988-95 he visited the Academy of Fine Arts of Münster and Düsseldorf where he was a pupil of Gotthard Graubner.
  CONTACT : Esther Verhaeghe, 33, Rue Simonis, 1050, Brussels, tel : +32 (0)476 28 37 35 - mail : info@estherverhaeghe.com - URL : https://caracascom.com/nl/martin-streit-blurred-life/1052.html

 • BPS22 - www.bps22.be
  19/09/2020 > 03/01/2021 - Expositie - La Colère de Ludd - Recente aanwinsten van het museum
  De nieuwe tentoonstelling in BPS22, getiteld La colère de Ludd, brengt een veertigtal werken samen die onlangs door de Provincie Henegouwen werden aangekocht en die grotendeels nooit eerder binnen de muren van BPS22 werden tentoongesteld. Het uitgangspunt is het begrip 'onteigening'. De gekozen werken geven uitdrukking aan ervaringen van ontworteling, bezetting, vernieling, uitputting, maar ook aan verzet en verbondenheid. De tentoonstelling suggereert op een poëtische, romantische, politieke, soms wrede manier verschillende situaties van onteigening dat door de mens op een vrijwel bewuste manier kan worden beleefd.
  CONTACT : Laure Houben, 22 Boulevard Solvay, 6000, Charleroi, tel : +32 71 27 29 77 - mail : laure.houben@bps22.be - URL : https://caracascom.com/nl/expositie-la-colere-de-ludd-recente-aanwinsten-van-het-museum/1043.html

 • BIP | biennale de l’image possible - www.bip-liege.org
  19/09/2020 > 25/10/2020 - Le Corridor - L'Eponge & l'huître
  Le CORRIDOR propose le projet multidisciplinaire « L’éponge et l’huître ou que faire des crasses qui nous traversent ». Ce projet rassemble une série d’artistes issus des arts visuels et des arts vivants, accompagnés de projets participatifs. le CORRIDOR a souhaité donner aux artistes l’occasion de se remettre au travail après le confinement qui a paralysé le monde culturel en mettant ce projet sur pied et en passant des commandes de créations. Ce partenariat avec le CORRIDOR est inédit dans le cadre de BIP2020. Avec la participation de – Jessica BORROTO (IT) : philosophe – Inès CASSIGNEUL (FR) : actrice/ auteure – COLLECTIF CORSAIRE (BE/FR): Eva ZINGARO-MEYER, Justine LEQUETTE, Simon HARDOUIN et Ferdinand DESPY, (acteur.trice.s), Elsa SEGUIER-FAUCHER (graphiste) – Patrick CORILLON (BE) : plasticien/auteur – Nora DOLMANS, (BE) : actrice – Isabelle DUMONT (BE) : actrice – Gabrielle GUY (FR/BE) : scénographe/auteure – Antoine JANVIER (BE) : philosophe – Csilla KEMENCZEI (HU) : psychanalyste – Pierre KISSLING (CH): musicien compositeur – Pascal LEMAÎTRE (BE) dessinateur – Stéphane OLIVIER (BE): metteur en scène – Valérie PERIN (BE) : scénographe – Dominique ROODTHOOFT : metteure en scène / conceptrice du projet – Axel SERVEAUX (FR) : architecte – Mieke VERDIN (BE): actrice – Solta (Pieter De BUYSSER) (BE) : écrivain / performeur – Sarah VANAGT (BE) : réalisatrice – Marie Laure VRANCKEN (BE) : performeuse / militante
  CONTACT : Anja Bücherl, tel : +32 (0) 4 220 88 82 - mail : buecherl@chiroux.be - URL : https://caracascom.com/nl/le-corridor-l-eponge-l-huitre/1065.html

 • BIP | biennale de l’image possible - www.bip-liege.org
  19/09/2020 > 25/10/2020 - BIP2020
  De 12e editie van de Biennale de l’Image Possible, BIP2020 in Luik vindt plaats van 19 september tot 25 oktober 2020. Dit jaar verlaat de Biënnale de musea en palmt twee buitengewone plekken in, enerzijds de oude Decathlon winkel in Féronstré in het centrum van Luik, anderzijds « La Menuiserie », een voormalige gemeenschappelijke werkplaats die, na BIP2020, volledig gerenoveerd wordt om een bedrijvencentrum te verwelkomen dat gewijd is aan transitie en wordt gedragen door de coöperatieve met een sociaal doeleinde Novacitis. BIP is een tentoonstelling die alle vormen van fotografie en beeldende kunst onderzoekt en openstaat voor alle vormen van beelden. Voor de editie van 2020 stelt BIP de vraag: « wat is de impact van kunst? ». Om dit brede kader aan antwoorden te tacklen, opent BIP haar programmatie voor andere curatoren. Zo is het overkoepelende thema van BIP onder andere verankerd in de drie geselecteerde projecten naar aanleiding van een oproep die eind 2019 werd gelanceerd. De weerhouden voorstellen doen beroep op verschillende kunstenaars van diverse oorsprong waardoor de oorspronkelijke vraagstelling wordt verbreed en mooie verassingen worden gegarandeerd. BIP is een evenement met een internationale uitstraling, met een maatschappelijke, activistische en participatieve dimensie. De biënnale toont werk van Belgische en buitenlandse kunstenaars en brengt ver- schillende generaties samen.
  CONTACT : Anja Bücherl, tel : +32 (0) 4 220 88 82 - mail : buecherl@chiroux.be - URL : https://caracascom.com/nl/bip2020/997.html

 • BIP | biennale de l’image possible - www.bip-liege.org
  19/09/2020 > 25/10/2020 - Galerie Les Drapiers - Jean-Luc Petit - Dessins, fer et carbone
  The artist’s working process leads him this time to use the properties of cast iron and its components: iron, carbon and graphite precipitation. Paper is also taken to its limits. The image and the print are questioned in the same way as the trame, the grid pattern and the abstraction. Jean-Luc Petit shows us here drawings, or suites of drawings, expressing empty, full, tension, depth but also the idea of falsehood, error, of reproduction… This exhibition extends his in situ intervention at La Menuiserie.
  CONTACT : Anja Bücherl, tel : +32 (0) 4 220 88 82 - mail : buecherl@chiroux.be - URL : https://caracascom.com/nl/galerie-les-drapiers-jean-luc-petit-dessins-fer-et-carbone/1055.html

 • BIP | biennale de l’image possible - www.bip-liege.org
  19/09/2020 > 25/10/2020 - Ex-Decathlon
  CONTACT : Anja Bücherl, tel : +32 (0) 4 220 88 82 - mail : buecherl@chiroux.be - URL : https://caracascom.com/nl/ex-decathlon/1059.html

 • BIP | biennale de l’image possible - www.bip-liege.org
  19/09/2020 > 25/10/2020 - La Menuiserie (Novacitis)
  In BIP2020's theme question, "What is the impact of art on reality?" the last term is more than ever open to discussion... In the former carpentry workshops of the City of Liège (destined to become a business centre dedicated to the transitions via the Novacitis cooperative) BIP2020 puts the multiple statuses of what is real nowadays at the centre.
  CONTACT : Anja Bücherl, tel : +32 (0) 4 220 88 82 - mail : buecherl@chiroux.be - URL : https://caracascom.com/nl/la-menuiserie-novacitis/1040.html

 • BIP | biennale de l’image possible - www.bip-liege.org
  19/09/2020 > 25/10/2020 - La Galerie Satellite - Alice Pallot - L'Île Himero
  In 2018, Alice Pallot conducted a project on two active volcanoes, in Vulcano and in Stromboli, in collaboration with scientists and inhabitants of the region. For a number of them, the volcanic eruptions are related to divine interventions. This project culminated in a photographic series L’Île Himero (Himero Island). For hundreds of years, people and scientists have looked to understand how and why the elements of a volcano change when it starts erupting. Despite scientific progress, certain volcanic eruptions remain unpredictable… “I made this series following a meeting with a volcanologist born on the Island of Stromboli that has an unconditional link with the volcano. In these images I combine anecdotes and scientific facts to give a new perspective on volcanoes. Through an almost supernatural journey, I retrace the experience I lived. I therefore am gradually inviting the spectator into the perimeter of the volcano on Himero Island, blurring the lines between fiction and reality.” (Alice Pallot) Through a colourful and mysterious aesthetic, the spectator is drawn into a parallel universe inspired by reality: plants having evolved differently due to the fertile earth of the volcanoes, a mouth spitting sulfur crystals at a very high temperature, molluscs found on the black and sparkling sand of the volcano.
  CONTACT : Anja Bücherl, tel : +32 (0) 4 220 88 82 - mail : buecherl@chiroux.be - URL : https://caracascom.com/nl/la-galerie-satellite-alice-pallot-l-ile-himero/1041.html

 • BIP | biennale de l’image possible - www.bip-liege.org
  19/09/2020 > 25/10/2020 - La Menuiserie (Novacitis) - Me, Myself & I
  « Me, Myself and I », een project van Pieter-Jan Valgaeren. De curator Pieter Jan Valgaeren (Hasselt, 1980) is ook onderzoeker en geeft vaak conferenties. Hij is afgestudeerd in kunstgeschiedenis en rechten, en is gespecialiseerd in nieuwe media, hybride kunstvormen, technologie en de problematiek van intellectuele eigendom. Hij heeft over verschillende onderwerpen gepubliceerd zoals recht van intellectuele eigendom in het digitale tijdperk, social media, de filosofie van media en kunst in de openbare ruimte. Sinds 2014 is hij artistiek directeur van de Stadstriennale Hasselt-Genk, waarvoor hij curator was van Trademarks (2016) en SCREEN IT (2019-2020), een festival gewijd aan artistieke repercussies van onze hedendaagse beeldcultuur. « Me, Myself and I » onderzoekt de vraag van schermen, zoals die van social media, het creëren van onze identiteit en ons ego doorheen een digitale « spiegel ». Sommige kunstenaars gebruiken tegenwoordig internet en social netwerken als artistiek platform en spelen met de codes, vormen en legale beperkingen van Facebook, Tumblr, Twitter of Instagram om hun bijzonderheid te bevestigen en de grenzen van censuur te verzetten. Met ; Arvida Byström (SW), Tabita Rezaire (FR), Molly Soda (US), Emilie Brout & Maxime Marion (FR) en Olga Fedorova (RU).
  CONTACT : Anja Bücherl, tel : +32 (0) 4 220 88 82 - mail : buecherl@chiroux.be - URL : https://caracascom.com/nl/la-menuiserie-novacitis-me-myself-i/1063.html

 • BIP | biennale de l’image possible - www.bip-liege.org
  19/09/2020 > 25/10/2020 - Ex-Decathlon - Les 7 pêchés du capitalisme
  Les 7 péchés du capitalisme (The 7 Sins of Capitalism), a project by artists Camille Dufour (BE) and Rafaël Klepfisch (BE), curated by Ilan Weiss
  CONTACT : Anja Bücherl, tel : +32 (0) 4 220 88 82 - mail : buecherl@chiroux.be - URL : https://caracascom.com/nl/ex-decathlon-les-7-peches-du-capitalisme/1038.html

 • BIP | biennale de l’image possible - www.bip-liege.org
  19/09/2020 > 25/10/2020 - Ex-Decathlon - Le Cabinet de curiosités économiques
  Le Cabinet de curiosités économiques (The Cabinet of Economic Curiosities), a project by Le Laboratoire sauvage “Désorceler la Finance” (The Wild Laboratory “Désorceler la Finance”) presented by the curators Camille Lamy and Amandine Faugère with Alexandra Arènes (FR), Aline Fares (FR/BE), Cléa Di Fabio (FR), Collectif L.U.I.T (FR), Fabrice Sabatier (FR/BE), RYBN.ORG (FR), The Yes Men, Victor Micoud (FR), Julien Celdran (FR/BE), DinahBird & Jean-Philippe Renault, Bruno Serralongue (FR), Topotrope, Goldin + Senneby, Ed Hall, Djital Humain, Paolo Woods & Gabriele Galimberti.
  CONTACT : Anja Bücherl, tel : +32 (0) 4 220 88 82 - mail : buecherl@chiroux.be - URL : https://caracascom.com/nl/ex-decathlon-le-cabinet-de-curiosites-economiques/1039.html

 • BIP | biennale de l’image possible - www.bip-liege.org
  19/09/2020 > 17/10/2020 - Galerie des Beaux-Arts - Bertrand Cavalier
  Bertrand Cavalier explore les interactions entre l’homme et son environnement. Exploitant la capacité de la photographie à pénétrer le tissu qui lie les individus entre eux et les intègre dans leur environnement, il crée des tableaux poétiques de moments singuliers, plutôt que des documents objectifs de phénomènes sociaux. Les images de Cavalier révèlent la manière dont l’ordre sociopolitique agit sur la vie quotidienne à travers l’architecture et le paysage urbain. Par cette même démarche, il s’intéresse au processus par lequel les gens restructurent l’espace dans lequel ils naviguent et se l’approprient. Ainsi, sa photographie témoigne des aspects de la vie quotidienne qui transforme de manière créative l’idéologie dominante et, ce faisant, lui résistent.
  CONTACT : Anja Bücherl, tel : +32 (0) 4 220 88 82 - mail : buecherl@chiroux.be - URL : https://caracascom.com/nl/galerie-des-beaux-arts-bertrand-cavalier/1067.html

 • jean-luc petit - rentrée 2020 -
  19/09/2020 > 25/10/2020 - BIP 2020 : la Menuiserie et la Collégiale Saint Martin
  CONTACT : Jean-Luc Petit, tel : - mail : jeanlucpetit@proximus.be - URL : https://caracascom.com/nl/bip-2020-la-menuiserie-et-la-collegiale-saint-martin/1073.html

 • jean-luc petit - rentrée 2020 -
  19/09/2020 > 25/10/2020 - BIP 2020 : Intervention in situ à la Menuiserie
  Jean-Luc Petit propose un travail in situ à La Menuiserie au départ de l’observation minutieuse du bâtiment, de son environnement, du contexte urbain.
  CONTACT : Jean-Luc Petit, tel : - mail : jeanlucpetit@proximus.be - URL : https://caracascom.com/nl/bip-2020-intervention-in-situ-a-la-menuiserie/1075.html

 • la châtaigneraie - http://www.cwac.be
  19/09/2020 > 18/10/2020 - 10ème Prix de la Jeune Sculpture de la Fédération Wallonie-Bruxelles
  CONTACT : Marie-Hélène Joiret, 19, chaussée de Ramioul, B-4400, Flémalle, tel : + 32 (0) 42 75 33 30 - mail : marie-helene@cwac.be - URL : https://caracascom.com/nl/10eme-prix-de-la-jeune-sculpture-de-la-federation-wallonie-bruxelles/1028.html

 • artcurial - www.artcurial.com
  22/09/2020 > 02/10/2020 - Event - De Blauwe Lotus, een meesterwerk van Hergé
  The auction house Artcurial is set to create a stir by revealing an exceptional item that is new to the market: the artwork by Hergé created as the initial cover design for the album Le Lotus bleu in 1936. It will be presented across Europe from July onwards, starting at the Artcurial gallery in Monte-Carlo, before coming under the hammer on 21 November in Paris, estimated at 2 to 3 M€.
  CONTACT : Vinciane De Traux, 5, avenue Franklin Roosevelt, B-1050, Bruxelles - Brussel, tel : 32 2 644 98 44 - mail : vdetraux@artcurial.com - URL : https://caracascom.com/nl/event-de-blauwe-lotus-een-meesterwerk-van-herge/1057.html

 • chapelle de boondael, champs sacrés de muriel de crayencour -
  24/09/2020 > 11/10/2020 - Muriel de Crayencour at Chapelle de Boondael and at Galerie Pierre Hallet
  Dès la rentrée, deux lieux d’art bruxellois présentent simultanément les productions de Muriel de Crayencour. Ses sculptures récentes et ses dessins pourront être découverts à la Chapelle de Boondael du 21 septembre au 13 octobre 2020 et, durant la même période, à la Galerie Pierre Hallet au Sablon. A 1. LA CHAPELLE : l’exposition Champs Sacrés a été pensée et construite en tenant compte tant de la forme caractéristique que de la symbolique de la chapelle. Ainsi la nef rectangulaire se poursuit en un chœur en demi-cercle. Bien que désacralisée, le lieu possède encore une atmosphère sacrée. Dans le chœur, on trouvera sa série L’Or des Poètes, des livres recouverts à la feuille d’or dont une seule phrase est préservée et mise en exergue, ainsi que Vestales, une œuvre composée de 100 livres de poche dont le titre lui évoque un aspect de la sexualité féminine. Sur les murs de la nef, Partitions, plus d’une centaine de dessins à l’encre rouge sur partitions anciennes : corps de femmes dansants, couples, … Au centre de la nef, plusieurs grandes Mamounette en plâtre, déclinaisons et variations de celles qu’elle a montrées en novembre 2018 au Concept Store by Greta Marta à Bruxelles. Cette forme obsessionnelle devient navire, fruit fendu aux mille tétons, fruit suspendu, …2. CHEZ PIERRE HALLET : pour Chants Sauvages, Pierre Hallet a sélectionné les petites femmes en bronze aux cheveux dressés, voluptueuses sauvageonnes. Il montrera aussi les livres rehaussés à l’encre et à la broderie, aux titres évocateurs, ainsi qu’une série de sculptures textiles.
  CONTACT : , 10, square du Vieux Tilleul, 1050, Bruxelles, tel : - mail : mdecrayencour@gmail.com - URL : https://caracascom.com/nl/muriel-de-crayencour-at-chapelle-de-boondael-and-at-galerie-pierre-hallet/1042.html

 • BIP | biennale de l’image possible - www.bip-liege.org
  25/09/2020 > 25/09/2020 - La SPACE Collection
  LA SPACE COLLECTION - FAUX-SEMBLANTS La Galerie Central et la SPACE Collection s’associent pour proposer deux expositions en hommage au photographe liégeois décédé il y a un an, Pierre Houcmant (1953-2019).
  CONTACT : Anja Bücherl, tel : +32 (0) 4 220 88 82 - mail : buecherl@chiroux.be - URL : https://caracascom.com/nl/la-space-collection/1069.html

 • gallery raf van severen - https://www.rafvanseveren.com
  02/10/2020 > 31/10/2020 - Exhibition Congo - Schilderijen van 1950 tot 2020
  Van 2 tot 31 oktober 2020, en in de marge van de tentoonstelling « 100 x Congo » in het MAS (Museum aan de Stroom), het museum dat tegenover zijn galerie ligt, stelt Raf Van Severen een tentoonstelling voor gewijd aan Congolese schilderkunst van 1950 tot nu. De tentoonstelling in de galerie brengt voor de gelegenheid een vijftigtal werken samen waaronder historische stukken maar eveneens hedendaagse schilderijen. Niet te missen : twee portretten op hout (Hair Braid en Les Jumelles) van David Katshiunga (1987), een jonge, Belgische schilder met Congolese roots die in Mechelen gevestigd is. Bij de voorgestelde kunstenaars grote namen zoals Ange Kumbi, Moke, Alfi-Alfa Alafu, Moke fils, Mika, Art Bodo, Pili Pili Mulongoy, Bela Sara, Mwenze Kibwanga, Mode Muntu, Chéri Samba, Nkusu Felelo, Makwala Dingu,...
  CONTACT : Raf Van Severen, Godefriduskaai 52, 2000, Antwerpen, tel : 0032 (0)495 54 14 11 - mail : raf.vanseveren@skynet.be - URL : https://caracascom.com/nl/exhibition-congo-schilderijen-van-1950-tot-2020/1076.html

 • BIP | biennale de l’image possible - www.bip-liege.org
  03/10/2020 > 25/10/2020 - La Galerie Central - Early Years
  La Galerie Central et la SPACE Collection s’associent pour proposer deux expositions en hommage au photographe liégeois décédé il y a un an, Pierre Houcmant (1953-2019).
  CONTACT : Anja Bücherl, tel : +32 (0) 4 220 88 82 - mail : buecherl@chiroux.be - URL : https://caracascom.com/nl/la-galerie-central-early-years/1070.html

 • hors tempsia presents anneke lauwaert - bilal bahir - www.hors-tempsia.be
  04/10/2020 > 29/11/2020 - Hors Tempsia presenteert Anneke Lauwaert - Bilal Bahir
  « Toen de coronacrisis uitbrak, hadden we beiden plotseling heel wat extra tijd. We doken voor onderzoek in onze archieven: foto’s uit onze kindertijd, oude brieven en speelgoed. Deze foto’s tonen ons wie we zijn en waar we vandaan komen. Die intieme reflectie biedt ons de kans om een balans op te maken van ons verleden. » Anneke Lauwaert. Op de benedenverdieping van haar mooie woning nodigt Agnes De Man van 4 oktober tot 29 november 2020 Bilal Bahir en Anneke Lauwaert uit om hun werk te tonen in de Hors Tempsia tentoonstellingsruimte. Dit kunstenaarskoppel werkt rond het thema herinnering. Voor de tentoonstelling UP/DOWN, the Silence of Memoration werden ze geïnspireerd door La poétique de l'espacevan Gaston Bachelard, en in het bijzonder door het eerste hoofdstuk «Het huis, van de kelder tot de zolder. De betekenis van de hut.» De beide kunstenaars werken, elk op hun manier, rond het thema herinnering, het opnieuw naar boven komen en evoceren van onuitwisbare herinneringen uit het verleden. De beide artiesten verkenden daarom uiteenlopende diversums, gaande van intimiteit, herinneringen, hun kindertijd en plekken waar ze al dan niet geworteld zijn.
  CONTACT : Agnès De Man, 19 rue de Hollebeek, 1630, Linkebeek, tel : 32 478 45 63 96 - mail : contact@hors-tempsia.be - URL : https://caracascom.com/nl/hors-tempsia-presenteert-anneke-lauwaert-bilal-bahir/1049.html

 • cité miroir - http://www.citemiroir.be
  17/10/2020 > 17/01/2021 - Tentoonstelling - Giacometti, l'Humanité absolue
  Alberto Giacometti is een van de meest invloedrijke kunstenaars van de XXe eeuw. Aan de hand van beeldhouwwerken, schilderijen, prints en tekeningen wordt de toeschouwer uitgenodigd om verschillende van zijn werken te ontdekken die onder andere geïnspireerd zijn door Egyptische, Afrikaanse en Oceanische kunst, maar ook door het kubisme en surrealisme.
  CONTACT : Sophie Liégeois, 22, place Xavier Neujean, B-4000, Liège, tel : 04 230 70 54 - mail : sophie.liegeois@citemiroir.be - URL : https://caracascom.com/nl/tentoonstelling-giacometti-l-humanite-absolue/1015.html

 • BIP | biennale de l’image possible - www.bip-liege.org
  22/10/2020 > 22/10/2020 - RAVI - It's going to change
  CONTACT : Anja Bücherl, tel : +32 (0) 4 220 88 82 - mail : buecherl@chiroux.be - URL : https://caracascom.com/nl/ravi-it-s-going-to-change/1066.html

 • festival international du film de comédie de Liège FIFCL - https://www.fifcl.be
  06/11/2020 > 10/11/2020 - Le FIFCL Festival International de Comédie de Liège
  Avec plus de 15.000 visiteurs en 2019, cette année encore le Festival accueillera les amateurs du septième art, toutes générations confondues, ainsi que les professionnels du secteur. Avec la promesse d’une édition haute en couleur comptant 10 longs-métrages en compétition comme chaque année. L’essentiel du Festival prendra place au cœur de Liège dans 5 lieux phares : le Cinéma Palace Liège, le Cinéma Sauvenière, le Cinéma Churchill, le Forum de Liège et le chapiteau du festival situé place Cathédrale. C’est en 2016 qu’Adrien François, Nicolas Vandenckerckhoven, Samuel Danas et Julien Delaunois, quatre amis passionnés, ont fait le pari fou de créer cet événement à Liège. Depuis, d’années en année, le Festival ne cesse de prendre de l’ampleur. Leur projet ? Rassembler les gens autour du rire avec de la comédie, qu’elles soient sentimentale, dramatique, sociale ou même horrifique, d’ici, d’ailleurs, de plus loin. Et cela de manière active grâce à des avant-premières, des séances scolaires, des leçons de cinéma, des castings de figurants, des master classes, des conférences, des workshops, du networking, des rencontres avec les équipes de films, des séances de dédicace, des hommages, des prix. Le tout au cœur d’une ville européenne chaleureuse, bienveillante, et libre.
  CONTACT : Adrien François, Liège, tel : 32 477 30 74 63 - mail : adrien@fifcl.be - URL : https://caracascom.com/nl/le-fifcl-festival-international-de-comedie-de-liege/1031.html

 • antica namur 2019 - http://www.antica.be
  12/11/2020 > 22/11/2020 - Antica Namur 2020 - 44e Editie
  Antica Namur, de grootste kunstbeurs van België die bij de Europese top hoort, opent deze herfst haar deurenvan 12 tot 22 november 2020. De beurs is het eerste grote evenement van de kunstmarkt van het seizoen. Antica Namur verenigt 135 hoogstaande Belgische en buitenlandse exposanten. Beroemde art dealers willen deze onvermijdelijke afspraak met de verzamelaars en kunstliefhebbers niet missen. Antica Namur is een zeer gegeerde beurs, en dat niet alleen door de jonge galeries. De grote Europese huizen tekenen er eveneens present. De beurs is vele maanden voor de opening volzet. Ze stelt namelijk een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding voor aan antiquairs en galeriehouders die nieuwe verzamelaars en kunstliefhebbers willen ontmoeten. De beurs verwelkomt 30.000 bezoekers waaronder een belangrijk netwerk van professionals. Ze wordt tegenwoordig beschouwd als een niet te missen beurs die zich positioneert als barometer van het beursseizoen.
  CONTACT : Luc Darte, Axis Gate, rue Fond Cattelain 2, 1435, Mont-St-Guibert, tel : 0475 89 07 89 - mail : luc.darte@easyfairs.com - URL : https://caracascom.com/nl/antica-namur-2020-44e-editie/82.html

 • foto’s van thierry dubrunfaut -
  01/02/2021 > 22/05/2021 - Tentoonstelling - Thierry Dubrunfaut - 125 jaar VBO - in Bergen & Gent
  Voor zijn 125e verjaardag wil het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) de ongelofelijke diversiteit en het esthetisch potentieel van de Belgische ondernemingswereld in de kijker zetten met de tentoonstelling « Business meets arts » in twee Belgische steden: BERGEN (Les Ateliers de FUCaM) en GENT (Industriemuseum). Thierry Dubrunfaut is een buitengewoon fotograaf die de bedrijfswereld al meer dan tien jaar vanuit een uniek perspectief bekijkt. De foto’s uit ‘When Business meets Art’ zijn nu eens vernuftig opgebouwd uit verschillende lagen, dan weer niet. Het gaat zowel om reeds getoonde als om nieuwe beelden die hun oorsprong vinden in industriële, architecturale en commerciële parels in kleine en grote ondernemingen.
  CONTACT : Thierry Dubrunfaut, tel : - mail : - URL : https://caracascom.com/nl/tentoonstelling-thierry-dubrunfaut-125-jaar-vbo-in-bergen-gent/1006.html

 • museum van mariemont - http://www.musee-mariemont.be
  13/02/2021 > 13/06/2021 - Tentoonstelling - De wereld van Clovis, Merovingische omzwervingen
  Het museum stelt een ongelofelijke reis voor in het hart van de geschiedenis van de Merovingers.
  CONTACT : Mélanie Thiry, 100, chaussée de Mariemont, B-7140, Morlanwelz, tel : +32 64 21 21 93 - mail : melanie.thiry@musee-mariemont.be - URL : https://caracascom.com/nl/tentoonstelling-de-wereld-van-clovis-merovingische-omzwervingen/966.html

klanten