Loading...
Press use only

info@caracascom.com
+32 495 22 07 92

ST'ART INVEST

Antoinette Godin - Project Manager

173-177, rue Bara
1070 Bruxelles
+32 (0)2 560 21 33
www.start-invest.be
antoinette.godin@start-invest.beLANCERING VAN DE CULTUUR LENING DOOR HET FONDS ST’ART

From 06/09/2017 to 17/10/2017 - CPI : 06/09/2017

De CULTUUR LENING is bestemd voor culturele instellingen die « zich willen lanceren in ambitieuze culturele projecten die economisch lucratief» zijn. De instelling moet beantwoorden aan de criteria van de oproep, met name dat ze erkend wordt door de Federatie Wallonië-Brussel. Theaters, gezelschappen, musea, festivals, culturele centra, concert- en theaterzalen, bibliotheken, erfgoedsites of ook andere instellingen die een programma contract hebben of een structurele subsidie van meer dan een jaar met de Federatie Wallonië- Brussel komen in aanmerking voor deze oproep. De culturele instellingen, die meestal de structuur hebben van een vzw, worden vaak ondersteund door de Federatie Wallonië-Brussel via een contract programma dat is vastgelegd voor een periode van vijf jaar of via beurzen waardoor men buitengewone activiteiten kan financieren of onderzoek en prototyping. Buiten deze ondersteuning vinden culturele actoren die strategische ontwikkelingen willen uitvoeren op lange of middellange termijn om hun diensten beter te laten aansluiten bij de ontwikkelingen van de huidige maatschappij en haar « manieren van consumptie » (met onder andere de komst van nieuwe technologieën en verschillende communicatiekanalen met hun publiek) zich zeer benadeeld. Nochtans zijn deze investeringen in sommige gevallen primordiaal om een aantrekkelijke activiteit te behouden ten opzichte van de concurrentie en veranderingen in de culturele sector. Vandaar dat de regering van de Federatie Wallonië-Brussel in mei het idee heeft goedgekeurd dat wordt verdedigd door de Minister-President Rudy Demotte om St’art een bijkomend fonds toe te kennen van 20 miljoen euro om deze uitdaging aan te gaan. Deze lening aan een tarief van euribor+ 2%, voor bedragen die gaan van 500 000 euro tot 2 000 000 euro, moet het mogelijk maken het economische model van de aanvrager te helpen evolueren. Het doel van de lening is om middelen te geven aan instellingen die vragen om een project te creëren in verband met haar infrastructuur wat haar zou mogelijk maken om economisch voordeel te halen en op lange termijn economisch meer autonoom te worden. Een culturele instelling kan eveneens deel uitmaken van een consortium om een ambitieus en gemeenschappelijk project te creëren. De financiering dekt voornamelijk aflosbare investeringen maar ook het management! 20% van de investering kan namelijk gebruikt worden als nieuwe human resources om een belangrijk project beter te kaderen door een aantal competenties die nog niet werden voorgesteld binnen de culturele instelling die zich kandidaat stelt. Naast de toegekende financiering kunnen de kandidaat culturele instellingen genieten van begeleiding en advies over het strategische proces van de kant van St’art en haar partners maar ook advies en het zoeken van privé financiering. St’art werkt in samenwerking met alle actieve tools in de financiering van cultuur. De eerste oproep is dus geopend en het kandidaatsdossier moet ten laatste ingediend worden voor 17 oktober (middernacht). Na een analyse van het ingediende dossier door St’art, komt een jury samen in december om de projecten te selecteren die een financiering zullen krijgen