Loading...
Press use only

info@caracascom.com
+32 495 22 07 92

ARTour 2017

Vincent Dierickx - Communication Coordinator

Place Communale
7100 La Louvière

www.ccrc.be
vincent.dierickx@ccrc.beARTour 2017

From 25/06/2017 to 10/09/2017 - CPI : 22/06/2017

De biënnale ARTour, die plaatsvindt in het jaar van de viering van de honderdste verjaardag van het overlijden van de grote verzamelaar en mecenas Raoul Warocqué (1870-1917) die aan de oorsprong ligt van de eerste collecties van het Koninklijk Museum van Mariemont, stelt voor om in 2017 de band te onderzoeken tussen hedendaagse kunstenaars en de notie van de collectie. Net zoals het filantropische gebaar van Raoul Warocqué bestaan talrijke culturele instellingen dankzij schenkingen van verzamelaars. De collecties zijn vaak de reflectie van de passies en middelen van de personen die ze vormen. Zo heeft Warocqué, een van de rijkste mensen van België, aan het begin van de XXe eeuw in zijn domein in Mariemont een grote collectie samengesteld die bomen omvat, boeken, porselein, artefacten van allerlei beschavingen, curiositeiten…. Tegenwoordig zijn het banken, grote industriëlen of luxe bedrijven die collecties hedendaagse kunst samenstellen. Eclectisch of gespecialiseerd in één gebied, doen talrijke verzamelingen, door hun systematisch en complex karakter, ons nadenken over de rol van de verzamelaar: kan je nog een “oeuvre” samenstellen als het over het werk van anderen gaat? Had Raoul Warocqué niet de ambitie om door verschillende edities samen te brengen van werken en handtekeningen van Victor Hugo of Félicien Rops, zich een beetje van hun aura toe te eigenen alsook erfgoed samen te stellen? Kan de collectie naar het voorbeeld van kabinetten van amateurs of curiositeitenkabinetten van vroeger ook beschouwd worden als een vorm van creatie door een volmacht? Is de verzamelaar een soort kunstenaar? De verzamelaar, die zich amateur, erudiet of expert noemt, kan soms complexe en ambivalente relaties hebben met de werken die hij begeert en kunstenaars die hij bewondert. En wat met de relatie die hedendaagse kunstenaars onderhouden met het eigenlijke idee van de « collectie »? Daniel Buren, die de onverenigbaarheid verklaarde van creatie met de handeling van het verzamelen (Collections d’artistes, 2001), heeft onlangs met Daniel Buren, Une Fresque (2016), werk voorgesteld van kunstenaars die zijn werk hebben beïnvloed. Maar vormt hij, door dat te doen, niet een soort van collectie of « denkbeeldig museum »? Heel wat moderne kunstenaars hadden een collectie: Van Gogh en Monet (Japanse prenten), Picasso en Degas (werken van tijdgenoten), … Maar hoe zit het tegenwoordig? Zijn kunstenaars verzamelaars zoals anderen? Verzamelen ze per se kunstwerken? Is de collectie de antichambre van de kunst, zoals Annette Messager zei. Of een laboratorium en inspiratiebron van het werk? Hoe worden thema’s en motieven van de collectie behandeld in hun werk? Welke blik werpen kunstenaars tegenwoordig op de collectie van culturele instellingen (die al dan niet hun werk hebben), naar het voorbeeld van Marcel Broodthaers of Damien Hirst (en zijn Murderne Collection)? En wat met vragen in verband met de technische reproduceerbaarheid van het kunstwerk, die zo nauw aan het hart lag van de grote denker en verzamelaar Walter Benjamin, en de plaats van immateriële werken (performances, installaties, digitale creaties…) die eindeloos reproduceerbaar zijn in privé collecties en culturele instellingen?